Yükleniyor...

2. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi

Rekabetçi Ekonomi Güçlü Lojistik

05 Nisan 2017

”TÜRK EKONOMİSİNİN BÜYÜME DİNAMİKLERİ, STRATEJİK HEDEFLER, YENİ PAZARLAR VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ”

2. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi
Birincisi 12 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Hilton Bomonti Otel’de düzenlenen, kamu ve özel sektörden güçlü bir katılımın sağlandığı Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nin ikincisi 5 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. .

Türk ekonomisinin büyüme dinamikleri ve yeni pazar hedefleri tartışılırken, bu büyüme ve genişleme stratejilerinde lojistik sektörünün oynayacağı rolün ele alınacağı, bu çerçevede tüm taşıma modlarının tartışılacağı, içinde bulunduğumuz coğrafyada uluslararası lojistik projelerin gözden geçirileceği, tekstil, otomotiv, enerji, petrol, gıda gibi reel sektörlerin büyüme hedefleriyle birlikte lojistik dünyasından beklentilerinin ortaya konacağı Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, sektörde 23 yıldır aylık olarak yayınlanmakta olan UTA Lojistik Dergisi Bakanlıklar sektörel birlik ve derneklerin desteğiyle 5 Nisan 2017’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.

KONUŞMACILARAna Oturum Konuşmacıları Sektörel Oturum Konuşmacıları

Program

08.00 - 09.00

KAYIT

09.15 - 10.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

TÜRK EKONOMİSİNİN MEVCUT GÖRÜNÜMÜ, BÜYÜME STRATEJİLERİ İÇİN KISA ve ORTA VADEDE ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ
10.10 - 12.00

EKONOMİYE YÖN VERENLERİN PENCERESİNDEN

TÜRK EKONOMİSİ, YENİ PAZARLARA ULAŞMA STRATEJİLERİ ve LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEN BEKLENTİLER

- Hükümetin yeni ekonomik hedefleri ve lojistik sektöründen beklentiler

- İhracat ve ithalata getirilen destekler ve bu desteklerin ekonomiye katkıları

- Türk ekonomisinin yeni pazar arayışlarında öncelikleri neler olmalı?

- Rusya, Çin, Hindistan ve diğer bölgeler ekseninde Türk Ekonomisinin rekabet avantajları ve lojistik kabiliyetleri

12.00 – 13.00

ÖĞLE YEMEĞİ

12.00 – 13.00

LOJİSTİKTE BÖLGESEL OYUNCU OLMA YOLUNDA TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEKİ FIRSATLAR ve RİSKLER

13.00 – 14.00

- TÜRKİYE’DE KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ GELDİĞİ NOKTA, MEVCUT İŞBİRLİKLERİ, GELECEK BEKLENTİLERİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

- Uluslararası Karayolu Taşımalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

- Türkiye’nin Yakın Pazarlara Ulaşmada Karayolu Taşımacılığının Avantajları ve Yeni Projeler

- Karayolu Taşımacılığında E-Dönüşüm Uygulamaları ve Etkileri

- Yeşil Lojistik Stratejilerinin Karayolu Taşımacılığı’na Etkileri

- Dünya Lojistik Performans Endeksi ve Türkiye

14.00 – 14.15

KAHVE ARASI

14.15 – 15.30

TÜRKİYE’NİN DENİZYOLU YÜK TAŞIMACILIĞINDA GELDİĞİ NOKTA, FIRSATLAR ve SORUNLAR

- İç ve Dış Ticarette Denizyolu Taşımacılığı’nın Payı ve Büyüme Hedefleri

- Denizcilik Sektörünün Gündemindeki Altyapı Yatırımları

- Ro-Ro’da Mevcut Projeler, Yeni Hatlar, Büyüme Stratejileri

- Limancılık Sektörünün Büyüme Trendleri, Özelleştirmeler İle Ortaya Çıkan Pazarda Rekabet, Çözüm Arayan Sorunlar

- Denizyolu Taşımacılığının Diğer Taşıma Modlarıyla Entegrasyonunda Gerçekleştirilen Projeler ve Atılması Gereken Adımlar

15.30 – 15.45

KAHVRE ARASI

15.45 – 17.00

TÜRKİYE’NİN HAVA KARGODAKİ KONUMU, BEKLENTİ VE HEDEFLER

- Türkiye Hava Kargoda Transit Hub Olmaya Ne Kadar Yakın?

- Hava Kargoya Global Bakış

- Üçüncü Havalimanının Türk hava Sektörüne Etkileri?

- Hava Kargoda E-Dönüşümde Gelinen Nokta, Uygulamalar, Sorunlar ve Çözümler

- FIATA ve IATA İşbirliğinin Hava Kargo Sektörüne Etkileri

- Dış Ticaret, Dahilde İşleme Rejimi ve Gümrükler

17.00 – 17.15

KAHVRE ARASI

17.15 – 18.30

TÜRKİYE’NİN DEMİRYOLU STRATEJİSİNDE GELİNEN NOKTA, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

- Türkiye’nin Demiryolu Yük Taşımacılık Altyapısı

- Gündemdeki Yatırımlar ve Uluslararası Projeler

- Türkiye Modern İpek Yolu’nun Neresinde?

- Demiryollarının Yeniden Yapılandırılmasında Rekabet Koşulları nasıl Belirlenecek?

- Demiryollarında Belgelendirme Sistemi Nasıl İşleyecek?

19.00 – 23.00

GALA YEMEĞİ ve YILIN LOJİSTİKTE BAŞARI ÖDÜLLERİ TÖRENİ

08.00 - 09.00

KAYIT

10.15 - 13.00

TEHLİKELİ ve KİMYEVİ MADDELER LOJİSTİĞİ ve ADR (Paralel Oturum)

10.15 – 11.30 1. Oturum

- Uluslararası Konvansiyonlar Açısından Türkiye’de Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Yasal Düzenlemeler

- Taşıma modları açısından Tehlikeli Madde Taşımacılığı’nda dikkat edilmesi gereken konular

- Tehlikeli Madde Taşımacılığında Belgelendirme ve Denetim Uygulamaları

- Türkiye’de Akaryakıt, LPG ve Kimya Lojistiğinde ADR’nin Etkileri

- Taşıyan ve hizmet alanların görev ve sorumlulukları neler?

- Tehlikeli Meddelerin Depolanması, Ambalaj ve Etiketlemenin Önemi

11.30 – 11.45

KAHVRE ARASI

11.45 – 13.00 2. Oturum

- Şirketlerin Tehlikeli Madde Taşımacılığı Uygulamaları, Çözümleri ve Beklentileri

- Tehlikeli Madde Taşımacılığı’nın Çevreye Etkisi, Sorunlar ve Önlemler

13.00 - 14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

14.00 - 17.45

PROJE & AĞIR YÜK ve ENERJİ LOJİSTİĞİ (Paralel Oturum)

14.00 – 15.30 1. Oturum

- Türkiye’nin Enerji Haritası, Yatırım Stratejileri ve Büyüme Dinamikleri

- Enerjide Bölgesel Güç Olma Hedefinde Lojistik Sektöründen Beklentiler

- Sektör Aktörlerinin Yatırım Stratejileri

- Enerji Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler ve Taşımacılığa Yansımaları

15.30 - 15.45

KAHVE ARASI

15.45 – 17.45 2. Oturum

- Türkiye’nin Mega Projeleri

- Proje Lojistiğinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

- Proje Lojistiğinde Örnek Vakalar

19.00 – 23.00

GALA YEMEĞİ ve YILIN LOJİSTİKTE BAŞARI ÖDÜLLERİ TÖRENİ

08.00 – 09.00

KAYIT

10.15 – 13.00

GIDA ve SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİĞİ (Paralel Oturum)

10.15 – 11.30 1. Oturum

- Gıda sektöründe büyüme stratejileri ve Yeni Pazar Arayışları

- Gıda sektörünün lojistik süreçlerinde karşılaştığı sorunlar

- Türkiye’de Soğuk Zincir Lojistiği ve İzlenebilirlik Uygulamaları

- ATP Konvansiyonu ve Gıda Taşımacılığına Yansımaları

11.30 – 11.45

KAHVE ARASI

11.45 – 13.00 2. Oturum

- Şirketlerin Soğuk Zincir Yönetim Stratejileri ve Beklentileri

- Soğuk Zincir Lojistiğindeki Zorluklar ve Çözümler

- Depolama ve Dağıtımda Yeni Yatırımlar ve Öneriler

13.00 – 14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

14.00 – 17.30

OTOMOTİV ve YAN SANAYİ LOJİSTİĞİ (Paralel Oturum)

14.00 – 15.30 1. Oturum

- Otomotivin Yeri, Yeni Pazar Arayışları ve Lojistik Sektöründen Beklentiler

- Otomotivin Liderleri Tedarik Zincirlerini Nasıl Yönetiyor?

- Otomotiv Lojistiğinde Yenilikçi Uygulamalar ve Dünyadan Örnekler

15.30 – 15.45

KAHVE ARASI

15.45 – 17.30 2. Oturum

- Otomotiv Sektörünün Lojistik Ajandasında Neler Var?

- Araç Lojistiğinde Yaşanan Sorunlar, Çözüm Önerileri

- Lojistik Sektöründen Otomotiv Sektörüne Özel Çözümler: Örnek Vakalar

19.00 – 23.00

GALA YEMEĞİ ve YILIN LOJİSTİKTE BAŞARI ÖDÜLLERİ TÖRENİ

08.00 – 09.00

KAYIT

10.15 – 13.00

PERAKENDE ve DAĞITIM LOJİSTİĞİ (Paralel Oturum)

10.15 – 11.30 1. Oturum

- Perakende Devlerinin Rekabet Gücünü Artırmada Lojistik Açılımları

- Perakende & FMCG Lojistiğinde Just in Time Uygulaması

- Şirketlerin Sürdürülebilirlik Stratejilerinin Lojistiğe Yansımaları

11.30 – 11.45

KAHVE ARASI

11.45 – 13.00 2. Oturum

- Tedarik Zinciri Yönetimi Şirketler İçin Ne Kadar Stratejik?

- FMCG Sektöründe Lojistikte Başarılı Örnekler

- E-Ticaret Sektörünün Büyüme Trendleri ve Lojistik Sektöründen Beklentiler

13.00 – 14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

14.00 – 17.30

TEKSTİL ve HAZIR GİYİM LOJİSTİĞİ (Paralel Oturum)

14.00 – 15.30 1. Oturum

- Tekstil Sektörünün Ekonomideki Payı ve Büyüme Hedefleri

- Tekstil Sektöründeki Büyüme Trendleri, Yeni Pazar Arayışları ve Lojistik Sektöründen Beklentiler

- Tekstil Sektörünün Lojistik İhtiyacı ve Gelişme Bekleyen Alanlar

15.30 – 15.45

KAHVE ARASI

15.45 – 17.30 2. Oturum

- Tekstil Şirketlerinin Fark Yaratan Lojistik Uygulamaları ve Dış Kaynak Kullanımına Bakışı

- Kolili ve Askılı Tekstil Taşımacılığında En Yeni Uygulamalar

- Tekstil ve Moda Sektörüne Özel Depolama Çözümleri

19.00 – 23.00

GALA YEMEĞİ VE YILIN LOJİSTİKTE BAŞARI ÖDÜLLERİ TÖRENİ

EKONOMİ VE LOJİSTİK ZİRVESİ 2017

Burcu Gürses
Bilge Korkmaz

Adres BilgisiSponsorluk başvurusu için tıklayınız

Destekleyen Kurumlar

İLETİŞİM

Kayıt, Sponsorluk ve Detaylı Bilgiler İçin;
Burcu Gürses – Bilge Korkmaz

Tel : (0212) 283 55 65
Fax: (0212) 282 36 18

burcug@esmyayincilik.com.tr
uta@esmyayincilik.com.tr