Yükleniyor...

4. EKONOMİ ve LOJİSTİK ZİRVESİ


30 Nisan 2019

Rekabetçi Ekonomi Güçlü Lojistik

“EKONOMİDE GELECEK PERSPEKTİFLERİ ve LOJİSTİK SEKTÖRÜ”

Ekonomi dünyası, kamu ve lojistik sektöründen güçlü bir katılımın sağlandığı
Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nin dördüncüsü 30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

4. Dev Buluşma: Kamu - Lojistik - Reel Sektör

Ekonomi ve siyasette yaşan sıcak gelişmeler Türk Ekonomisini yeni çıkış yolları bulmaya iterken, lojistik sektörü de bu gelişmelere paralel olarak yeni rotalar üzerinde çalışıyor.

Rusya, Çin, Hindistan vb ülkelerle yeni ticari ilişkiler geliştiren Türkiye, AB ülkeleri ile de ticari ilişkilerini güçlendirirken, İstanbul Yeni havalimanı, Bakü-Kars-Tiflis demiryolu gibi projeler ve Yeni İpekyolu Türk lojistik sektörüne yeni imkanlar sunuyor.

Bu gelişmelerle birlikte dijital ekonominin ve Endüstri 4.0’ın yarattığı yeni iş modelleri ekonomiyi yeniden tanımlarken, Türk ticari hayatı ve lojistik sektörü de bu gelişmelere paralel olarak dönüşüme uğruyor.

3 yıldır ekonomi dünyası, kamu ve lojistik sektörünü bir araya getirerek reel sektörleri ve lojistik sektörünü buluşturan Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, 4. Yılında; dünyadaki gelişmelere paralel olarak ekonomideki gelecek perspektiflerini ve lojistik sektöründeki gelişmeleri ele alıyor.

4. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, sektörde 25 yıldır aylık olarak yayınlanmakta olan UTA Lojistik Dergisi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sektörel birlik ve derneklerin katılımıyla 30 Nisan 2019’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

EKONOMİ VE LOJİSTİK ZİRVESİ 2018

Burcu Gürses
Bilge Korkmaz

Adres Bilgisi


İLETİŞİM

Kayıt, Sponsorluk ve Detaylı Bilgiler İçin;
Burcu Gürses – Bilge Korkmaz

Tel : (0212) 283 55 65
Fax: (0212) 282 36 18

burcug@esmyayincilik.com.tr
uta@esmyayincilik.com.tr